معنی و ترجمه کلمه cold glue به فارسی cold glue یعنی چه

cold glue


علوم مهندسى : چسب سرد
معمارى : چسب سرد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها