معنی و ترجمه کلمه cold glue به فارسی cold glue یعنی چه

cold glue


علوم مهندسى : چسب سرد
معمارى : چسب سرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها