معنی و ترجمه کلمه cold strength به فارسی cold strength یعنی چه

cold strength


استحکام در حالت سرد
علوم مهندسى : مقاومت در حالت سرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها