معنی و ترجمه کلمه cold upsetting die به فارسی cold upsetting die یعنی چه

cold upsetting die


علوم مهندسى : حديده چاق گردانى سرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها