معنی و ترجمه کلمه cold working property به فارسی cold working property یعنی چه

cold working property


علوم مهندسى : قابليت عمليات شکل دهى و چکش کارى فلزات

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها