معنی و ترجمه کلمه coldblooded به فارسی coldblooded یعنی چه

coldblooded


علوم نظامى : خونسرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها