معنی و ترجمه کلمه coliseum به فارسی coliseum یعنی چه

coliseum


سالن ،استاديوم ورزشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها