معنی و ترجمه کلمه collagteral trust bonds به فارسی collagteral trust bonds یعنی چه

collagteral trust bonds


قانون ـ فقه : قرضه هائيکه قرضه يا سهام ديگرى به عنوان پشتوانه داشته باشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها