معنی و ترجمه کلمه collapse capitalism به فارسی collapse capitalism یعنی چه

collapse capitalism


فروپاشى سرمايه دارى
بازرگانى : سقوط سرمايه دارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها