معنی و ترجمه کلمه collate به فارسی collate یعنی چه

collate


مقابله کردن ،مرتب کردن ،به هم مرتبط کردن امور،تلفيق ،مقابله وتطبيق کردن
کامپيوتر : تلفيق کردن
علوم نظامى : مقايسه دو چيز مربوط به يک موضوع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها