معنی و ترجمه کلمه collect به فارسی collect یعنی چه

collect


وصل کردن ،جمع شدن ،گرداوردن ،جمع اورى کردن ،جمع کردن ،وصول کردن
قانون ـ فقه : وصول کردن
ورزش : وادار کردن اسب به بلند شدن روى پاها
علوم نظامى : جمع اورى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها