معنی و ترجمه کلمه collection activity به فارسی collection activity یعنی چه

collection activity


عمليات جمع اورى اخبار
علوم نظامى : سازمان جمع اورى اخبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها