معنی و ترجمه کلمه collection به فارسی collection یعنی چه

collection


جمع اورى اخبار،دريافت ،جمع اورى ،وصول ،گرداورى ،گرداورد،کلکسيون ،اجتماع ،مجموعه
کامپيوتر : جمع اورى
قانون ـ فقه : وصول
بازرگانى : وصول
علوم نظامى : جمع اورى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها