معنی و ترجمه کلمه collective fire به فارسی collective fire یعنی چه

collective fire


اتش دسته جمعى
علوم نظامى : تجمع اتش جنگ افزارها اتش جمع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها