معنی و ترجمه کلمه collective ownership به فارسی collective ownership یعنی چه

collective ownership


مالکيت جمعى
روانشناسى : مالکيت جمعى
بازرگانى : مالکيت مشاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها