معنی و ترجمه کلمه collector resistance به فارسی collector resistance یعنی چه

collector resistance


علوم مهندسى : مقاومت کلکتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها