معنی و ترجمه کلمه collector به فارسی collector یعنی چه

collector


کلکتور،راه اب زهکش ،کولکتور،جاروى الکتريکى ،تحصيلدار،جمع کننده ،فراهم اورنده ،گرد اورنده
علوم مهندسى : جمع کننده
معمارى : جمع کننده
علوم هوايى : کلکتور
علوم نظامى : جارو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها