معنی و ترجمه کلمه colleger به فارسی colleger یعنی چه

colleger


دانشجويى که ازبنگاه خيريه دانشکده بهرمند ميشود

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها