معنی و ترجمه کلمه colonelcy به فارسی colonelcy یعنی چه

colonelcy


سرهنگى
علوم نظامى : مقام سرهنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها