معنی و ترجمه کلمه colonizer به فارسی colonizer یعنی چه

colonizer


مهاجرنشين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها