معنی و ترجمه کلمه colony به فارسی colony یعنی چه

colony


کلنى ،بهرکى ،مستعمره ،مستملکات ،مهاجر نشين ،جرگه
قانون ـ فقه : جمعش مستعمرات
روانشناسى : مجتمع
زيست شناسى : پرکنه
بازرگانى : مستعمره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها