معنی و ترجمه کلمه color response به فارسی color response یعنی چه

color response


پاسخ رنگ( در رورشاخ)
روانشناسى : پاسخ رنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها