معنی و ترجمه کلمه color به فارسی color یعنی چه

color


کيفيت ،رنگ زدن ،پرچم يکان يا جنگى ،فام ،بشره ،تغيير رنگ دادن ،رنگ کردن ،ملون کردن
علوم مهندسى : رنگ
کامپيوتر : ترکيب
شيمى : رنگ کردن
ورزش : تفسير ورزشى
علوم نظامى : نشان و درجه روى شانه و سينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها