معنی و ترجمه کلمه colportage به فارسی colportage یعنی چه

colportage


دوره گردى ،دتسفروشى ،طوافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها