معنی و ترجمه کلمه columbian به فارسی columbian یعنی چه

columbian


وابسته به کلمبياکه کنايه ازامريکا است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها