معنی و ترجمه کلمه column graph به فارسی column graph یعنی چه

column graph


کامپيوتر : نمودار ستونى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها