معنی و ترجمه کلمه columniform به فارسی columniform یعنی چه

columniform


عمران : ستون مانند

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها