معنی و ترجمه کلمه columniform به فارسی columniform یعنی چه

columniform


عمران : ستون مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها