معنی و ترجمه کلمه com به فارسی com یعنی چه

com


Computer Output Microfilm،پيشوند بمعانى با و باهم
کامپيوتر : فيلم توليد شده با سيگنالهاى کامپيوترى ذخيره اطلاعات خروجى روى ميکروفيلم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها