معنی و ترجمه کلمه comb lightning arrester به فارسی comb lightning arrester یعنی چه

comb lightning arrester


الکترونيک : برقگير شانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها