معنی و ترجمه کلمه comb lightning arrester به فارسی comb lightning arrester یعنی چه

comb lightning arrester


الکترونيک : برقگير شانه اى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها