معنی و ترجمه کلمه combat area به فارسی combat area یعنی چه

combat area


علوم نظامى : منطقه رزم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها