معنی و ترجمه کلمه combat development به فارسی combat development یعنی چه

combat development


توسعه رزمى
علوم نظامى : پيشرفت اموزش رزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها