معنی و ترجمه کلمه combat ration به فارسی combat ration یعنی چه

combat ration


جيره جنگى
علوم نظامى : جيره رزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها