معنی و ترجمه کلمه combat resolution به فارسی combat resolution یعنی چه

combat resolution


پايين ترين رده رزمى ،تعيين جزئى ترين رده رزمى
علوم نظامى : جزئى ترين رده شرکت کننده در رزم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها