معنی و ترجمه کلمه combat troops به فارسی combat troops یعنی چه

combat troops


علوم نظامى : عده هاى رزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها