معنی و ترجمه کلمه combat vehicle به فارسی combat vehicle یعنی چه

combat vehicle


علوم نظامى : خودروى رزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها