معنی و ترجمه کلمه combatant به فارسی combatant یعنی چه

combatant


يکان رزمنده ،جنگ کننده ،جنگى ،مبارزه طلب
علوم نظامى : عناصر رزمنده عناصر درگير در جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها