معنی و ترجمه کلمه combatcommand به فارسی combatcommand یعنی چه

combatcommand


يکان رزمى
علوم نظامى : فرماندهى رزمى قرارگاه رزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها