معنی و ترجمه کلمه combinational circuit به فارسی combinational circuit یعنی چه

combinational circuit


مدار ترکيبى
کامپيوتر : مدار ترکيبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها