معنی و ترجمه کلمه combinatorics به فارسی combinatorics یعنی چه

combinatorics


محاسبه تعداد موارد يکسان ،تعداد راههاى انجام يک کار
کامپيوتر : ترکيب شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها