معنی و ترجمه کلمه combined arms به فارسی combined arms یعنی چه

combined arms


رسته هاى مرکب ،يکان مرکب
علوم نظامى : مرکب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها