معنی و ترجمه کلمه combined arms به فارسی combined arms یعنی چه

combined arms


رسته هاى مرکب ،يکان مرکب
علوم نظامى : مرکب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها