معنی و ترجمه کلمه combined به فارسی combined یعنی چه

combined


مرکب ،ترکيب شده
علوم نظامى : مختلط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها