معنی و ترجمه کلمه combining-volumes principle به فارسی combining-volumes principle یعنی چه

combining-volumes principle


شيمى : اصل ترکيب حجمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها