معنی و ترجمه کلمه combust به فارسی combust یعنی چه

combust


سوزاندن ،تبديل بخاکستر کردن ،محو در نور خروشيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها