معنی و ترجمه کلمه combust به فارسی combust یعنی چه

combust


سوزاندن ،تبديل بخاکستر کردن ،محو در نور خروشيد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها