معنی و ترجمه کلمه combustion chamber به فارسی combustion chamber یعنی چه

combustion chamber


علوم هوايى : محفظه احتراق
علوم نظامى : اطاق انفجار،اطاق خرج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها