معنی و ترجمه کلمه come and take p luck with us به فارسی come and take p luck with us یعنی چه

come and take p luck with us


بفرمايدبرويم منزل هرچه پيداشدباهم مى خوريم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها