معنی و ترجمه کلمه come back به فارسی come back یعنی چه

come back


بازگشتن ،برگشتن
ورزش : بازگشت بازيگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها