معنی و ترجمه کلمه come-down به فارسی come-down یعنی چه

come-down


سقوط،ريزش ،زوال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها