معنی و ترجمه کلمه command management system به فارسی command management system یعنی چه

command management system


سيستم مديريت فرماندهى
علوم نظامى : سيستم مديريت يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها