معنی و ترجمه کلمه command post (mil) به فارسی command post (mil) یعنی چه

command post (mil)


علوم دريايى : پاسگاه فرماندهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها