معنی و ترجمه کلمه command select system به فارسی command select system یعنی چه

command select system


علوم نظامى : سيستم فرمان انتخابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها