معنی و ترجمه کلمه commandant به فارسی commandant یعنی چه

commandant


افسر فرمانده ،فرمانده
علوم نظامى : رئيس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها